Torch's Naruto Gallery: Page 2

Click on the thumbnails for the full size.


Main ~ 1 ~ 2 ~


Narutos attacking a Sasuke


Narutos attacking Sasuke 2


Kakashi and Gai


Dosu and 4th (ANBU)


Naruto "Sexy no Jutsu"


Naruto #2


Kakashi vs. Zabuza


Kakashi (ANBU), 1000 Years of Pain


Haku and Zabuza


Sound Ninja


Swedmex as ANBU


Sasuke #1


Sasuke #2 (2nd outfit)


Shikamaru Kagemane no Jutsu P1


Shikamaru Kagemane no Jutsu P2


Shikamaru Kagemane no Jutsu P3


Temari


Zabuza #1


Zabuza #2


Zabuza #3